Na úpatí Řípu byl objeven izolovaný kmen Zemandrtálců

Délka textu: Článek přečtete zhruba za 4 minut.

Stejně, jako má Blaník své legendární rytíře, kteří se probudí, až bude zemi české nejhůře, vydala tento týden své mýtické tajemství i hora Říp. V hlubokém středočeském pralese byl objeven kmen primitivních Zemandrtálců, který byl několik set let zcela izolován od civilizace.

„Je to naprosto epochální nález,“ komentuje objev docent Křovák. „Dává to naprosto jiný úhel pohledu na české a vlastně celé středoevropské dějiny, protože Zemandrtálci tu byli zřejmě již před příchodem praotce Čecha.“

Vpravo velikost lebky Zemandrtálce ve srovnání s běžnou lidskou. Na první pohled je zjevné, že disponuje mnohem větším mozkem.

Samotné ověřování faktů je momentálně ve stádiu pokusu a omylu, neboť běžný Zemandrtálec má jen velmi omezenou slovní zásobu. Předpokládá se, že kmen pravěkých Zemandrtálců se mohl nacházet na území České republiky již před příchodem samotného praotce Čecha, ale Zemandrtálci byly novým invazivním vetřelcem zahnáni do hlubokých lesů se po stovky let zcela izolovaně věnovali pěstěním brambor, kterým říkají zemáky.

Každý Zemandrtálec s volebním právem musí nosit odznáček s runovým logem svého Zemana

Členové kmene se od sebe rozeznávají díky zvláštním odznáčkům, které mají připevněny na kožešině. Existuje zde taktéž jakási primitivní verze politického systému, kdy je vždy za čtvrtého slunovratu volen Zeman kmene. Vzhledem k tomu, že se izolovaný kmen objevil poblíž civilizace, má se za to, že byl zvolen Zeman, který se buďto okupantů nebojí, a nebo se rovnou rozhodnul vyhlásit Čechům válku a zabrat svá území zpět.

 „Již si nebudeme stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vizte, to je ta země, kterou jste hledali. Často jsem vám o ní mluvil a sliboval, že vás do ní uvedu. To je ta země zaslíbená, zvěře, chamradi a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete míti hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, země po vaší vůli! Jen jména nemá; rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována.“ (úryvek se Starých pověstí českých)

Pozoruje praotec Čech prchající Zemandrtálce?

Z historických zdrojů se nám nepodařilo až dodnes zjistit, koho v citaci praotec Čech nazývá chamradí. Obecně se mělo za to, že myslel Slováky, kteří přišli do naší kotliny společně s českým národem. O podivném původu Slováků nasvědčuje i fakt, že byli pouze dva bratři. Český Čech a polský Lech. O bratru Slovákovi se historické prameny nezmiňují. Mělo se tedy poměrně logicky za to, že Slováci jsou chamraď. Objevení kmene Zemandrtálců tuto myšlenku ale poněkud podkopává, neboť chamraď mohli být Zemandrtálci, kteří se v okolí hory Říp nacházeli již před příchodem Čechovy migrační vlny.

„Pokud se tato teorie ukáže pravdivou, je nasnadě zvážit, zda by bylo vhodné přejmenovat Českou republiku po skutečných prvních obyvatelích, a ne po migrantech, kteří se jen za původní osidlovatele nazvali,“ komentuje politické dopady nálezu Křovák. „Nabízí se tak například Zemská republika, Zemistán, nebo jen zkráceně Země“.

 

 

Post Author: Parzival

Maskot Paralelních listů. Ajťák, grafik, PPC-Ninja a autor placený Sorosem s konexemi na Kalouska. O poledních pauzách chodí po ulicích města, hladí děti po vláscích a kolemjdoucím rozdává květiny. Mezi sedmou a osmou večer roní černé perly a ve volných chvílích léčí pohledem rakovinu. Parzivalův (ne)soukromý Spotify playlist: https://spoti.fi/2YrcTIi