Děti znásilňují katolické kněží

Délka textu: Článek přečtete zhruba za 4 minut.

V poslední době se vyrojilo spoustu případů znásilnění katolických kněží dětmi. Tito hrdí obránci křesťanské víry jsou napadání brutálními chlapci předškolního věku, kteří se neštítí ničeho. Od kněžích si vynucují sexuální služby. Bohužel, nebozí kněží, kteří jsou čistí jako české piko a neposkvrnění jako nové spodní prádlo, nejsou schopni tomuto nátlaku odolat. V souvislosti s těmito kauzami bylo podáno trestní oznámení na UNICEF.

Za násilné chování dětí může s velkou pravděpodobností televize

Katolickou církví v poslední době otřásá další skandál. Objevují se případy  znásilnění duchovních dětmi. V zemi, kde i prezident kouká na dětskou pornografii, vypadá tento problém nedůležitě. Je však mnohem větší, než se zdá. Sexuální praktiky se totiž neslučují se závazkem církevní řehole, tedy povinností žít v celibátu, navíc se z velké většiny jedná o homosexuální pohlavní styk, který církev rovněž velmi tvrdě odsuzuje. Díky tomuto může být velké množství kněžích exkomunikováno z církve. Paralelním listům se bohužel nepodařilo získat vyjádření papežské stolice, pravděpodobně se však snaží tuto aféru tutlat, z toho důvodu, aby zamezila šíření takového trendu. Očekáváme však, že touto vlnou sexuálního násilí bylo zasaženo velké množství církevních představitelů a že ještě padne spousta trestů. Bohužel, velké množství duchovních se bojí o tom, že byli obětmi sexuálního násilí, mluvit, z důvodu případné stigmatizace a ostrakizace jejich osoby. Dle anonymního výzkumu CVVM (Centrum Výzkumu Veřejné Masturbace) jsou nejčastěji útočníky chlapci mezi 8-13 lety věku, pracující jako ministranti. Děti zneužívají svého postavení, kdy nejsou trestně stíhatelné a kdy útočí na slabší bezbrannou osobu klerika.

Dětský gang zachycen před sexuálním útokem na pastora

Z celé situace byl obviněn UNICEF, jenž je dětským fondem Organizace Spojených Národů, který údajně děti finančně sponzoruje a vytváří podhoubí pro vznik dětských renegátských skupin, jež bez zaváhání znásilní ty nejslabší členy naší společnosti. Dle interních informací zahraničního zpravodaje Paralelních listů existují určité důkazy o tom, že UNICEF rozdává mnoha dětem lubrikační gely a pořádá školení na téma “Jak ulovit svého kněze”. Zároveň bylo na tuto organizaci podáno trestní oznámení. Proti celé věci se již ohradil Tomio Okamura, který navrhl referendum o vystoupení z OSN. V této situaci Mezinárodní červený kříž zároveň varuje, že spousta těchto dětí mohla být nakažená opičím morem, a proto doporučuje, abyste se nechali řádně vyšetřit u svého lékaře v případě, že jste byli sexuálně napadeni nějakým dítětem.

 

Post Author: Hermor

Neustále opilá a zdrogovaná kreatura, která zapomněla, na jaké planetě a v kterém století se nachází. Obvykle jej můžete potkat na hlavním nádraží v Praze, jak po vás chce drobák. Vyznavačem názoru, že nejlepším lubrikantem jsou dětské slzy.