Ruský šrot na Ukrajině láká sběrače kovu

Délka textu: Článek přečtete zhruba za 3 minut.

Válečná situace na Ukrajině láká velké množství tzv. sběračů kovu. První organizované skupiny na východě Slovenska již včera odparkovaly svoje kárky a míří přes hraniční přechody na Ukrajinu. Výkupny kovu na Slovensku povolávají do práce zaměstnance na dovolené a očekávají vyšší příjem železa, ale i dalších cenných materiálů, primárně původem z Ruské federace.

Pan Jožo.

Jožo Sbjeraczevicz z Medzilaborce (vesnice na severovýchodě Slovenska u hranic s Polskem) je spolu se svým nejstarším synem již den na cestě. Jožo se k této akci vyjádřil následovně: „Se synem jsme běh přes překážky, které nám klade do cesty slovenská policie, trénovali celý život pouze na domácí půdě, a rádi bychom si nyní vyzkoušeli tento sport i v zahraničí.” Pohled na oba zástupce slovenské komunity potvrzuje, že jsou dobře vybaveni, jejich kárky mají naložené hydraulické zvedáky a pilky na kov jsou čerstvě nabroušené.

Tento pán z českého Mostecka lituje, že si nevzal ještě nůši.

Situace na Ukrajině je ale značně nepřehledná. Množství ruského materiálu na místě je opravdu fascinující a ruský importér stále dodává nové zdroje. Případní sběrači ale narážejí na několik problémů. Mimo jiné na nejasná vlastnická práva, některé stroje totiž spadají již do dědického řízení a někteří majitelé se pouze zmatečně vzdálili od svých vozidel. Nejasná je i cena výkupu. Ukrajinské sběrny mají zavřeno a neočekává se brzké otevření pro výkup, zároveň množství hromadícího se materiálu povede k inflaci. Známý český investor Radovan Vávra ale vyzývá ke klidu a držet tyto statky jako investici na tzv. „Long run”.

Množství materiálu v ulicích je opravdu fascinující

Evropská unie ovšem upozorňuje na potřebu třídění, speciálně vozidla pro převoz pěchoty mohou obsahovat zbytky nebezpečného odpadu. Biologický odpad je třeba umístit do připravených zelených kontejnerů určených pro kompostování, které jsou především zjara mezi ukrajinskými zahrádkáři využívány jako zdroj hnojiva pro jejich rostliny (například slunečnice).


Hele, tuhle reklamu tvůj adblock nezachytil:

Post Author: Jožo Maličkin

Selhání pro rodiče, okolí i v práci. Stále však dostávám výplatnice, pokouším se o humor i když stejně končí selháním. Paralelním listům by se měl starat o vše, co se IT týče, což vede k tomu, že dělá hovno.