Ministr Blatný plánuje rozhazovat injekční stříkačky na dětských hřištích

Délka textu: Článek přečtete zhruba za 6 minut.

Vláda ČR vydala nový plán očkování pro boj s pandemií COVID-19. Původní plán totiž nepočítal se školáky, ale pouze s rizikovými skupinami, což se ukázalo jako chybný přístup. Problém takového přístupu spočíval primárně v tom, že nezajišťoval v brzké době plynulý návrat studentů do škol. Z tohoto důvodu se ministerstvo zdravotnictví rozhodlo národní očkovací plán poupravit. Nově tedy bude vakcína podávána i dětem. Plán v této chvíli počítá s distribucí vakcín na dětská hřiště a pískoviště, a to hlavně proto, že z výzkumů veřejného mínění vyplynuly obavy této části populace z očkování u lékaře. Stát se v tomto ohledu chystá obrátit na skupiny, které s tímto způsobem podávání injekcí již mají zkušenosti.

 

Ministerstvo zdravotnictví dnes na tiskové konferenci přišlo s novým plánem očkování. Důvodem pro změnu očkovací strategie byly nedostatky v současném přístupu, který počítal pouze s očkováním té nejstarší a nejohroženější části populace. Tento přístup však není schopen v rozumné době zajistit návrat k normálnímu životu většinové části populace. Největším problémem jsou již delší dobu zavřené školy, přestože je zavedena distanční výuka. Distanční výuka totiž bohužel není schopna plně nahradit prezenční výuku. Vyrůstá nám tu tak skupina obyvatel, které se nedostalo plnohodnotného školního vzdělání. Toto zanedbání výuky pak v budoucnosti může vést k horšímu uplatnění této skupiny na pracovním trhu a k ekonomické stagnaci ČR. Celou situaci komentoval ministr zdravotnictví Blatný. “Rozhodli jsme se pro změnu očkovací strategie a to na základě podnětů z ministerstva školství, od psychiatrů i rodičů. Nově se chystáme přednostně začít očkovat i studenty. Vyvstal nám tu totiž problém s rodiči, kteří z velké části dnes pracují na home office. Ti musí sedět doma s dětmi, které nechodí do školy. Rodiče si nám stěžovali, že je při práci děti ruší, a že už ty malý parchanty nezvládají. Což nám skutečně ukazuje graf spotřeby antidepresiv u této skupiny, který exponencionálně vzrostl. Tato situace je značně problematická. Rodiče, kteří se nám z toho psychicky hroutí, zatěžují více zdravotní systém a je u nich větší riziko vážných příznaků COVID-19.” Ministerstvo na tiskové konferenci přišlo i s plánem, jak tyto děti proočkovat. “Ze sociologických průzkumů nám vyplynulo, že děti jsou jedna ze skupin obyvatel, vyjma Miloše Zemana, která se velmi obává jehel a nemocničního prostředí. Když jsme se tedy pokoušeli vymyslet strategii, jak je ochránit, došli jsme k tomu, že bychom to měli udělat tak, aby se cítily co nejbezpečněji a co nejméně ohrožené. Řekli jsme si, že aplikaci jehlou bohužel nejsme schopni nahradit, ale to nemocniční prostředí, které je pro ně nepříjemné, nahradit můžeme. Přemýšleli jsme nad tím, co děti rády dělají a kde rády tráví čas, aby pro ně očkování bylo příjemné. Odpověď nám nakonec přišla zřejmá. Děti si rády hrají a tráví čas na hřišti! Proto jsme se rozhodli vakcínu distribuovat tím, že budeme rozhazovat injekční stříkačky na hřištích.” Tento plán by dle ministerstva měl pomoci naočkovat velkou část dětské populace.

Díky těmto injekčním stříkačkám můžete i vy už dnes ochránit své dítě

 

Ministerstvo plánuje, že proočkuje až 70%  dětské populace během následujících dvou měsíců. Dalším pozitivním dopadem nové strategie je, že výrobci čipů mohou tyto dávky vylepšit o speciální čipy. Dětem, jelikož jsou menší, mohou být implementovány mnohem menší čipy než dospělým. Díky zacílení na tuto skupinu ze strany výrobců čipů může dojít k značnému zjednodušení přípravy vakcín, a tím k jejich rychlejší distribuci. Ministerstvo zdravotnictví se v této chvíli chystá obrátit na již zavedené distributory injekčních stříkaček na dětských hřištích a momentálně připravuje web, kde se bude možno registrovat. Zde zaregistrované smažky pak do pár dnů obdrží českou poštou několik dávek vakcín, které pak budou nenápadně umisťovat na dětská hřiště.

 


Post Author: Hermor

Neustále opilá a zdrogovaná kreatura, která zapomněla, na jaké planetě a v kterém století se nachází. Obvykle jej můžete potkat na hlavním nádraží v Praze, jak po vás chce drobák. Vyznavačem názoru, že nejlepším lubrikantem jsou dětské slzy.