Podle vyšetřovatelů ‘mlátička’ Ondráček opsal i dalších 58 disertačních prací

Délka textu: Článek přečtete zhruba za 8 minut.

Sběratel titulů pan prof., doc., Bc. BcA., Ing. Ing. arch., MUDr., MVDr., MgA., Mgr., WTF, JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., RSDr., ThLic., ThDr., mlátička, PaedDr., Dr. Zdeněk Ondráček Ph.D. Th.D., CSc., Lol, DrSc., Boomer, dr. h. c. DiS. To v poslední době nemá lehké. Zdá se, že opsaná disertační práce na téma Násilí jako sociálně patologický jev v rodině byla jen pomyslnou špičkou ledovce. Postupně bylo totiž zjištěno, že Ondráček s největší pravděpodobností opsal všech 58 závěrečných prací a některé získané tituly si dokonce vymyslel. V případě, že mu budou tituly odebrány, jediné uznatelné vzdělání bude základní devítileté studium, na kterém strávil jedenáct let.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček ohnout, plagiátor, mlátička a v neposlední řadě podle některých zdrojů i pěknej čurák

„Čurák!“ sdělil v krátkosti naší redakci po zjištění informaci o Ondráčkovi pan JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. „Říkal jsem mu, že není možný, aby měl někdo více titulů než já.“ Henryk Lahola i Zdeněk Ondráček toho mají oba poměrně hodně společného. V neposlední řadě obsesivní potřebu sbírat abecedu před i za jménem jen proto, aby dokázali, že jsou něco více. V tomto případě se zrodilo i podivné přátelství založené na vzájemném hecu a soutěžení, kdo za život získá více titulů. Zhruba před sedmi lety však začal Zdeněk Ondráček nad svou Nemesis vítězit. Teď se však ukázalo, že Zdeněk nemá k podvádění úplně daleko.

Henryk Lahola – Nemesis Zdenka Ondráčka v počtu získaných titulů

„V případě pana Ondráčka vzbudil zájem především výběr disertační práce,“ vysvětluje vyšetřovatel Jaroslav Rýpavý, který má v České republice na starosti potírání literárních zločinů proti lidskosti. „Pokud má někdo fotra, kterej chce postavit okolo Prahy plot, aby tam vychcípali Pražáci hlady, zcela logicky se to na Zdeňkovi muselo podepsat. Ale přiznejme si, Zdeněk není nejostřejší tužka v penálu. Po svém otci podědil nejen politické smýšlení, ale i sklony k násilí. Mohlo by se zdát, že psát o patologickému sklonu násilí v sociálních rodinách je prostě něco, s čím Zdenek musí mít zkušenosti. Ale tak to prostě nefunguje. Čurák nemůže mít takovou sebereflexi,“ vysvětluje Rýpavý důvod, který nakonec vedl k prověření Ondráčkovy disertace.

Jaký fotr, takový syn. Starej Ondráček se nechal slyšet, že “Prahu jsme v roce 1989 měli oplotit a nechat vychcípat”.

Podle slov vyšetřujících tato několik let stará slohová práce od začátku vzbuzovala několik otázek. Předně, proč při její tvorbě bylo použito lepidlo a nůžky. Až později se ukázalo, že Ondráček dostal titul za koláž a ne za slohovou práci. To však vedlo k dalším otázkám. Záhy se ukázalo, že ani jeho bakalářská práce na téma kotoul vzad není autorská. Tu podle všeho opsal od nám dobře známého Lubomíra Volného. Problém je, že i Lubomír byl vyšetřovateli pro potírání zločinů proti literatuře diagnostikován jako kokot bez sebereflexe a jeho práce byla opsána. Nepřímo tím usvědčil právě Ondráčka, který opsal opsanou práci a znovu se tak na něj upřely zraky vyšetřovatelů.

V disertačních pracech Zdeňka Ondráčka hrají hlavní roli nůžky a lepidlo. Otevírá se tím zajímavá myšlenka, zda Ondráček ve skutečnosti umí číst a psát.

Naší redakci se podařilo zjistit některé práce a tituly, které byly prokazatelně označeny za neoprávněné. Podle všeho celá série podvodů začala už na základní škole, kdy si Zdeněk po absolvování devátého ročníku (na druhý pokus) přisvojil červený diplom. Vůbec mu přitom nevadilo, že nic takového se na základních školách neuděluje. Vyzbrojen diplomem za vítězství v matematicko-fyzikální olympiádě, který ukradl zmlácenému spolužákovi Kryšpínovi Slabému, se Ondráček vydal dobývat další mety ve svém životě. Již po půl roce za pomoci obušku a nátlakových metod absolvoval s vyznamenáním střední školu a konečně zamířil získávat tolik žádoucí tituly, aby co nejvíce ponížil svého soka Henryka Laholu.

Mlátička Ondráček během demonstrací v roce 1989

Mezi Ondráčkovy nejvýznamnější disertační práce je pokládána práce z Matfyzu na téma 1 + 1 = 3. Tu Ondráček úspěšně obhájil a žádný z oponentů se i přes přeraženou čelist, vymlácené zuby a jeden naštípnutý obratel neodvážil zastavit Ondráčkovu kariéru sběratele titulů. V roce 2013 získal po vyplnění dotazníku na Google titul za absolvování dálkového studia na Harvardu. Drzost pana Ondráčka však neznala hranic a koncem roku 2015 si přivlastnil i titul moravský markrabě, jediný pravý dědic Salazara Zmijozela a hrabě de Peyrac. Výsledkem šetření je, že na tyto ani dalších 49 titulů nemá pan Zdeněk Ondráček právo a budou mu odňaty.

Ondráčkův volební billboard

Pan Ondráček je tak v poměrně nekomfortní situaci, neboť jediné uznané vzdělání je ze základní školy. Zeptali jsme se proto právě pana Ondráčka, jak bude postupovat a kdy složí svoji funkci v Poslanecké sněmovně. Pan Ondráček nás na uvítanou přetáhl obuškem a vysvětlil, že doba, kdy se odstupovalo z funkcí kvůli píčovinám jako plagiátorství, je ta tam. Lid si ho přece zvolil pro to, jaký je a ne proto, že podvádí.Post Author: Parzival

Maskot Paralelních listů. Ajťák, grafik, PPC-Ninja a autor placený Sorosem s konexemi na Kalouska. O poledních pauzách chodí po ulicích města, hladí děti po vláscích a kolemjdoucím rozdává květiny. Mezi sedmou a osmou večer roní černé perly a ve volných chvílích léčí pohledem rakovinu. Parzivalův (ne)soukromý Spotify playlist: https://spoti.fi/2YrcTIi