V ČR začnou vznikat bramborové elektrárny

Délka textu: Článek přečtete zhruba za 5 minut.

Česká Republika se stále nedokáže popasovat se závazky učiněnými v boji s klimatickou změnou. Naději nyní dává nová moderní technologie výroby bramborové elektřiny, kterou vláda koupila od krále bramborových lidí.  Do brambory stačí nacpat zinkový a měděný hřebík, připojit dráty a potom už se dějí zázraky. Tuto skvělou novou technologii Česká republika využije za pomoci firmy ČEZ tak, že začne stavět elektrárny, ve kterých bude umístěno velké množství připojených brambor vyrábějících elektřinu. Zároveň vláda ČR zruší subvence na řepku a zavede je na brambory čímž podpoří současnou nedostatečnou produkci. Brambory, které již budou bez energie, budou dále zpracovány ve školních jídelnách.

Na celém světě jsou čím dál tím víc patrné důsledky globální změny klimatu, proti které se Česká republika a také spousta jiných států zavázalo bojovat. Bohužel se jim boj zatím moc nedaří, a proto nyní začínají vznikat spolky jako Extinction Rebelion, které v rámci upozorňování na problém už nyní paralyzují neuvěřitelné množství autobusů v pražských Vršovicích. Česká republika se tedy v rámci solidarity s Vršovicemi a splnění mezinárodních závazků rozhodla hledat novou nízkoemisní technologii výroby elektřiny. K překvapení všech byla nalezena úžasná nová bezemisní technologie výroby elektřiny za pomoci brambor. Přesné detaily nejsou veřejně k dispozici, ale bylo oznámeno, že připojení brambor k rozvodné síti bude velmi levné. Mělo by se jednat jen o zapojení měděného a zinkového kusu kovu dovnitř brambory a následné připojení drátu k rozvodné síti. Patent na tuto technologii však vlastnilo Spojené Bramborové království. Po několika státních návštěvách prezidenta Zemana (a výměnou za technologii výroby tuzemáku z brambor) byla technologie získána od bramborových lidí a předána do českých rukou samotným bramborovým králem.

Brambory již brzy budou napájet elektřinou všechna důležitá lidské zařízení

 

Česká Republika je tedy nyní majitelem nové bezemisní technologie výroby elektřiny a už přemýšlí nad využitím této technologie. Ukázalo se, že česká infrastruktura je na přechod na bramborovou energii zoufale nepřipravena. Hlavním problémem je starý stavební zákon, který brzdí výstavbu nových elektráren, a také nedostatečný počet sklízených brambor na pokrytí spotřeby v českých domácnostech a zároveň v nově vznikajících elektrárnách. První problém bramborové technologie je však alespoň částečně řešen její adaptibilitou. Nové budovy tak není třeba stavět a stačí do starých budov nacpat hromadu brambor. K tomuto účelu se například plánuje využít Elektrárna Počerady, ze které bude vyhozeno současné zařízení a to bude nahrazeno brambory. Největším problémem tak zůstává nedostatek brambor. Na tento problém však již vláda vypracovala akční plán, který počítá s dotacemi na brambory, které budou činit až 80% výrobní ceny průměrné brambory. Tento plán naráží však na další problém, že je bohužel třeba počkat delší dobu, než brambory vyrostou. Proto prozatím většina uznávaných ekonomů doporučuje lidem prodej investičního másla a nákup investičních brambor. V plánu vlády je také využití brambor zbavených energie pro přípravu pokrmů ve školních jídelnách. Tuto informaci uvítalo ministerstvo školství s povděkem. Do budoucna Česká republika plánuje za pomoci polostátní firmy ČEZ výstavbu bramborového reaktoru v Dukovanech, kde budou brambory sráženy za vysokých rychlostí, což způsobí štěpení brambor a uvolnění velké množství bramborové energie.

Post Author: Hermor

Neustále opilá a zdrogovaná kreatura, která zapomněla, na jaké planetě a v kterém století se nachází. Obvykle jej můžete potkat na hlavním nádraží v Praze, jak po vás chce drobák. Vyznavačem názoru, že nejlepším lubrikantem jsou dětské slzy.